Vzdelanie úspešného človeka 21.storočia

V modernej spoločnosti už nestačí zvládnuť formálny proces vzdelávania a čakať na úspech. Dnešné potreby spoločnosti vyhradili pár schopností, ktoré sú preferované omnoho viac než iné. Stále viac ľudí preto začína upozorňovať na nedostatky v školstve a odkláňa sa od tradičných metód. Škola nás totiž často nepripraví na tieto požiadavky.
Tu je zoznam vecí, na ktoré by sa mal človek túžiaci po úspechu zamerať:

podnikání

1. Technológie
Technologický pokrok je fenoménom dnešnej doby a už sa mu nik z nás nevyhne. Modernému človeku samozrejme nestačí napísať SMS alebo poslať e-mail. Ak chce uspieť potrebuje sa zaujímať o inovácie, rozumieť rôznym programom a naučiť sa s nimi pracovať. Umelá inteligencia, virtuálne meny či 3D tlačiarne už nie sú sci-fi a je dôležité, aby sme to prijali čo najskôr a prispôsobili sa.

2. Cudzie jazyky
Napriek mnohým automatickým prekladom sa čoraz viac cení schopnosť ovládať cudzie jazyky. Je to spôsobené tým, že sa trh stále viac a viac otvára a nadväzujú sa nové zahraničné spolupráce. Angličtina by mala byť samozrejmosťou pre každého z nás a moderný človek by sa mal v najlepšom zamerať na ázijské jazyky. Ak si však na to netrúfa, zamestnávateľ na Slovensku výrazne ocení aj nemčinu alebo ruštinu.

3. Kritické a analytické myslenie
V 21.storočí už nie je dôležité ovládať návody na riešenie problémov. Omnoho dôležitejšie je byť schopný problém identifikovať a následne ho logicky vyriešiť. Práve toto je veľkým mínusom nášho školstva, ktoré netlačí žiakov do situácií, v ktorých musia rozmýšľať a radšej im okamžite dáva odpovede. Človek, ktorý je schopný vidieť logické súvislosti je omnoho flexibilnejší a úspešnejší.

4. Self presentation
To, ako nás ľudia vnímajú vieme z veľkej miery ovplyvniť my sami. Preto to zaraďujem medzi typ vzdelania. Väčšina úspechu často spočíva v tom, že o niečom presvedčíme svoje okolie. Ak v nás verí, tak nás k úspechu samo posunie. Práve preto je nesmierne dôležitá schopnosť komunikovať s ľuďmi, sebavedomé vystupovanie a primeraný zovdňajšok. Extroverti to majú často omnoho ľahšie. No každý z nás je schopný pracovať so svojím sebavedomím, schopnosťou komunikovať alebo rečou tela. Pri vytváraní prvého dojmu je veľmi dôležitý aj vzhľad. Nejde tu samozrejme o krásu, ale o primerané oblečenie, starostlivosť o telo a dostatočnú hygienu.5. Skills
Skúsenosti a zručnosti sú z toho všetkého najdôležitejšie. Každý, kto chce dosiahnuť úspech sa musí stále zlepšovať v rôznych oblastiach života. Stáže, dobrovoľníctvo, rôzne kurzy alebo zahraničné cesty človeka veľmi obohatia a dláždia mu cestu k úspechu. Mnoho študentov, ktorí dokázali obetovať vyšší životný štandard a miesto pohodlnej dobre platenej brigády v kaviarni išli na zle platenú stáž si následne dokázalo v omnoho kratšom čase vybudovať kariéru. Pohodlie je síce v danom momente príjemné, ale všetko, čo sa naučíme a zažijeme nás posunie omnoho ďalej.

analýza

V dnešnom svete má šancu na úspech každý. Záleží len na tom, či na sebe pracuje alebo uprednostní komfort. Preto sa dobre zamyslite nad tým, či to, čo robíte vás posúva aspoň o krok k tomu, kým chcete byť. Ak je odpoveď negatívna skúste prehodnotiť svoje priority a následne sledujte kam vás to posunulo.

Nezaradené