Sídlo podnikania môžete mať aj v Maďarsku

Podnikať sa dá na viacero spôsobov a jedným z nich je spoločnosť s ručením obmedzeným. Ide o firmu, ktorú môže tvoriť jeden, ale aj 50 spoločníkov a každý z nich ručí za záväzky spoločnosti až do výšky vlastného nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v OR. Na Slovensku je tento typ spoločnosti najčastejšou formou podnikania a vzniká ihneď po podpise zakladateľskej listiny.

zalozenie-zivnosti-alebo-sro-mi

Pri každom začiatku podnikania je potrebné najprv sa oboznámiť s pravidlami a povinnosťami pri zakladaní firmy, treba splniť viacero požiadaviek a podmienok, čo sa nedá bez vyplnenia množstva dokumentov a vybavovaní na úradoch. Kroky, ktoré sú potrebné, aby firmy mohla začať fungovať, majú viacero úrovní, no základom je zakladateľská listina či spoločenská zmluva. Po splnení všetkých požadovaných podmienok treba založenie s.r.o. nahlásiť úradom, čo sa v dnešnej dobe dá aj elektronicky. Okrem zmluvy musí mať firma aj nejaké sídlo či adresu, ktorá bude zaregistrovaná v OR. Táto však nemusí byť len na území Slovenska, ale aj v iných štátoch, napríklad nám najbližšie v Maďarsku.

V prípade, že máte záujem o založenie s.r.o., tak sa môžete obrátiť na sprostredkovateľa, ktorý vybaví:

-váš podnikateľský zámer a predmet podnikania prerokuje aj s vami

-vypracuje kompletnú dokumentáciu

-takisto vypracuje zakladateľskú listinu

-podá návrh na zápis do OR či ŽR

-preberie všetky dokumenty, ktoré vydajú súdy a úrady

ready-made-s.r.o.-scaled

Za tieto služby, ktoré zahŕňajú založenie s.r.o. do 48 hodín, zaplatíte 290,-eur. Čiastka, ktorá je potrebná pri založení firmy, je 5000 eur, ale môže ísť aj o zalozenie sro v madarsku založenie spoločnosti bez základného imania. V takom prípade hovoríme o nepeňažnom vklade zakladateľa, no hodnotu vkladu musí byť reálne možné ohodnotiť peňažnou menou za podmienok na založenie s.r.o.

S.r.o. má aj svoje výhody:

-spoločnosť zodpovedá za škody iba do výšky svojho majetku

-základné imanie nie je vysoké

-spoločník vkladá minimálnu sumu 750,-eur

-štruktúra a založenie s.r.o. je jednoduché

-daň firmy za zisky a príjmy je rovných 21%